Mgr. Josef Chaloupecký

Advokát

Mgr. Josef Chaloupecký

Josef Chaloupecký je služebně druhým nejstarším členem kanceláře. Působí zde již od roku 2001, advokátem se stal roku 2004.

Josef Chaloupecký má bohaté zkušenosti zejména v oblasti obchodního práva. Ve své praxi se zaměřuje na komplexní právní služby pro obchodní společnosti a jejich management. Vedl řadu významných projektů zahrnující všechny formy firemních změn, transformací, štěpení a fúzování,.

Josef má také široké zkušenosti se zastupováním klientů před soudy a v arbitrážních řízeních. K jeho významným odborným přednostem patří rovněž sepisování smluv, oponentur, a právních rozborů a stanovisek. Kromě vysoké profesionality a odbornosti se jeho práce vyznačuje maximální pečlivostí.

Ve volném čase se aktivně věnuje sportu, především nohejbalu.

Specializace:​

Vzdělání:

Právnická fakulta Západočeské Univerzity v Plzni (Mgr. 1999)

Členství:

Česká advokátní komora