Rubrika: <span>Občanské právo</span>

Předkupní právo spoluvlastníků dle občanského zákoníku

Dle ustanovení § 1121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu na věci, bez ohledu na to, zda se jedná o spoluvlastnictví věci movité či nemovité. Dle ustanovení § 1123 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že každý spoluvlastník může se svým podílem na věci […]
Read More