Rubrika: <span>Občanské právo</span>

(Ne)populární Airbnb a jeho omezení ve stanovách SVJ

V době před vypuknutím covidové pandemie řada společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), hlavně v oblastech s čilým turistickým ruchem, řešila, zda lze omezit krátkodobé pronájmy, které poskytovali někteří vlastníci bytů, členové SVJ. Střetávaly se tu totiž dva zájmy. Zájem vlastníků bytů, kteří v domě žijí trvale a chtějí tam bydlet v klidu, bez rušení nočního klidu a bez obav […]
Read More

Předkupní právo spoluvlastníků dle občanského zákoníku

Dle ustanovení § 1121 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu na věci, bez ohledu na to, zda se jedná o spoluvlastnictví věci movité či nemovité. Dle ustanovení § 1123 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku platí, že každý spoluvlastník může se svým podílem na věci […]
Read More