Rubrika: <span>Judikatura</span>

(Ne)populární Airbnb a jeho omezení ve stanovách SVJ

V době před vypuknutím covidové pandemie řada společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), hlavně v oblastech s čilým turistickým ruchem, řešila, zda lze omezit krátkodobé pronájmy, které poskytovali někteří vlastníci bytů, členové SVJ. Střetávaly se tu totiž dva zájmy. Zájem vlastníků bytů, kteří v domě žijí trvale a chtějí tam bydlet v klidu, bez rušení nočního klidu a bez obav […]
Read More

Nové rozhodnutí Ústavního soudu ke svěření dítěte do střídavé péče

Dne 6.4.2023 vydal Ústavní soud další rozhodnutí týkající se svěření dítěte do střídavé péče, které potvrzuje trend nakloněný střídavé, byť asymetrické, péči obou rodičů. Ne vždy je však střídavá péče vhodná. Například za situace, kdy by vzhledem ke specifickému či psychickému stavu nezletilého dítěte představovala střídavá péče proto toto dítě nepřiměřenou zátěž (např. pokud je […]
Read More

Fyzická osoba může jménem právnické osoby učinit elektronické podání i ze své datové schránky

Dne 27. října 2020 rozhodl Nejvyšší soud ve věci dovolání podaného společenstvím vlastníků jednotek proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud vyjádřil svůj názor na podání činěná právnickými osobami (vůči rejstříkovým soudům) prostřednictvím datových schránek. Rozhodnutí se mj. dotklo i oblasti uznávaných elektronických podpisů, konkrétně toho, zda podání činěné prostřednictvím datové schránky musí […]
Read More

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona už nemá rejstříkovým soudům stačit

Dne 12. května 2021 rozhodl Nejvyšší soud ve věci dovolání podaného akciovou společností KOMFORT, a.s. Případ jako takový není co do skutkové stránky nijak zvlášť zajímavý, když výjimkou by snad mohly být obchodní společnosti podnikající v oblasti realitního zprostředkování, u těch nicméně předpokládám, že mají již „problém“ řešený shora uvedenou akciovou společností KOMFORT, a.s. nějakou dobu […]
Read More