Rubrika: <span>Legislativní novinky</span>

Budou rozvody jednodušší?

Dne 22.8.2023 informovalo Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách o konání pracovního setkání, jehož tématem byly mj. legislativní návrhy k nesporným rozvodům a výživnému.  Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit nesporné rozvody a částečně dekriminalizovat neplacení alimentů. V oblasti tzv. nesporných rozvodů je cílem zjednodušit rozvody v případech, kdy jsou rodiče na všem dohodnuti, tedy zejména na úpravě poměrů k nezletilým dětem. […]
Read More

Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu (doplnění článku)

Na našem blogu jsem dne 11. dubna 2022 informoval o nové zákonné povinnosti nižších soudů zveřejňovat svá rozhodnutí na internetu. Článek obsahoval poznámku, že jej doplním. Důvodem bylo, že podrobnosti zveřejňování rozhodnutí měla upravovat vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou ale v době sepsání článku ministerstvo ještě nevydalo. Příslušná vyhláška Ministerstva spravedlnosti byla schválena (až) na konci minulého […]
Read More

Rozhodnutí nižších soudů k dispozici na internetu

K 1. červenci 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Novela zákona o soudech a soudcích je mj. výsledkem aktivity Rekonstrukce státu mající za cíl zvýšení transparentnosti české justice a týká se tak i nové zákonné […]
Read More

Novinka v doručování prostřednictvím datových schránek

K 1. lednu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která může změnit způsob komunikace osob v běžných soukromoprávních vztazích. Od 1. ledna 2022 lze datovou schránku prakticky využít nejen pro komunikaci se soudy, finančními úřady a dalšími orgány veřejné moci, ale rovněž pro komunikaci s fyzickými a právnickými […]
Read More