Budou rozvody jednodušší?

Dne 22.8.2023 informovalo Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách o konání pracovního setkání, jehož tématem byly mj. legislativní návrhy k nesporným rozvodům a výživnému.  Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit nesporné rozvody a částečně dekriminalizovat neplacení alimentů.

V oblasti tzv. nesporných rozvodů je cílem zjednodušit rozvody v případech, kdy jsou rodiče na všem dohodnuti, tedy zejména na úpravě poměrů k nezletilým dětem. V takovém případě by soudce neměl mít povinnost jmenovat dětem kolizního opatrovníka, tj. OSPOD, a současně by došlo ke spojení rozvodu manželství a úpravy poměrů k dětem do jednoho soudního řízení. Soudům by měl dále odpadnout i povinný výslech manželů s tím, že by postačila přítomnost jejich právních zástupců. Rovněž by již soud ani nezjišťoval příčinu rozvratu manželství a také by odpadla podmínka, že k rozvodu může dojít až po půlroční absenci soužití manželů.

Tyto body jsou jistě vítaným krokem, který zjednoduší rozvodové řízení v těch případech, kdy jsou manželé/rodiče dohodnuti a dokáží a chtějí svou rozluku vyřešit pokud možno co nejklidněji bez stresujícího zatěžování všech zúčastněných osob, včetně nezletilých dětí.