Rubrika: <span>Rodinné a dědické právo</span>

Budou rozvody jednodušší?

Dne 22.8.2023 informovalo Ministerstvo spravedlnosti na svých stránkách o konání pracovního setkání, jehož tématem byly mj. legislativní návrhy k nesporným rozvodům a výživnému.  Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit nesporné rozvody a částečně dekriminalizovat neplacení alimentů. V oblasti tzv. nesporných rozvodů je cílem zjednodušit rozvody v případech, kdy jsou rodiče na všem dohodnuti, tedy zejména na úpravě poměrů k nezletilým dětem. […]
Read More

Nové rozhodnutí Ústavního soudu ke svěření dítěte do střídavé péče

Dne 6.4.2023 vydal Ústavní soud další rozhodnutí týkající se svěření dítěte do střídavé péče, které potvrzuje trend nakloněný střídavé, byť asymetrické, péči obou rodičů. Ne vždy je však střídavá péče vhodná. Například za situace, kdy by vzhledem ke specifickému či psychickému stavu nezletilého dítěte představovala střídavá péče proto toto dítě nepřiměřenou zátěž (např. pokud je […]
Read More