Novinka v doručování prostřednictvím datových schránek

K 1. lednu 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která může změnit způsob komunikace osob v běžných soukromoprávních vztazích.

Od 1. ledna 2022 lze datovou schránku prakticky využít nejen pro komunikaci se soudy, finančními úřady a dalšími orgány veřejné moci, ale rovněž pro komunikaci s fyzickými a právnickými osobami. Novinka zavádí, mimo jiné, tzv. fikci doručení při vzájemné komunikaci fyzických a právnických osob prostřednictvím datových schránek, tedy to, že zaslaná datová zpráva bude, po uplynutí určité doby, považována právně za doručenou, i když se adresát do svojí datové schránky vůbec nepřihlásí. Tím se na jednu stranu podstatně zvyšuje právní jistota odesílatelů datových zpráv, na druhou stranu se ale pochopitelně kladou větší nároky na držitele datových schránek, že si nyní musejí obsah datových zpráv ve svých datových schránkách pečlivě procházet.

Komunikovat prostřednictvím datových schránek je přitom jednoduché (formou internetových webových stránek i formou mobilní aplikace) a velmi levné (cena za zaslání jedné datové zprávy činí k dnešnímu dni 5,- Kč). Zda lze s osobou komunikovat prostřednictvím datové schránky, je možno okamžitě ověřit na webové adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds/. Podotýkám, že informační systém datových schránek je spravován Ministerstvem vnitra České republiky a provozován státním podnikem Česká pošta, s.p.

Novelu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů lze nalézt ve Sbírce zákonů (číslo předpisu je 261/2021).

V případě Vašeho zájmu jsme samozřejmě připraveni s Vámi tuto novinku blíže probrat.